Nazad

Plaćanje

Za sve aranžmane potrebno je platiti deposit od 40% na racun Hipotekarne banke ili u podgoricku agenciju "Galileo travel". Po dobijanju vize doplatiti ostatak novca prije dolaska u Britaniju.

Cijene kurseva
Prijavi se